Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

จัดทำข้อมูลภาพรวมคำขอตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 ด่วน!!

เรียน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ ผน ให้จัดทำข้อมูลภาพรวมคำขอตั้งงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามแบบ  ตามที่ระบุด้านล่าง• ระบบหนังสือเวียน คลิกที่นี่• หนังสือนำ(บันทึกข้อความ) คลิกที่นี่   • ตัวอย่างแบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 คลิกที่นี่
 
เรียน จนท. แผนและงบประมาณ ขอให้สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและแจ้งกองแผนงานภายใน 17 พ.ค.54 ตามแบบในหนังสือเวียน ครับ